IBC (prechodný veľkoobjemový kontajner) je úspešná logistická metóda, ktorá poskytuje atraktívne ekonomické riešenie pre transport paradajkových produktov, citrusových a iných druhov ovocia, mliečnych produktov, tekutých vajec, jedlých olejov, vína a iných tekutých potravín vo väčších objemoch s plnou ochranou baleného produktu. Okrem toho sa táto metóda využíva aj na transport chemikálií a tekutých detergentov. Ponúkame účinné a ekonomické riešenie s aseptickými aj neaseptickými vrecami - s objemom 900 - 1800 lit. - prispôsobenými na rôzne typy vonkajších obalov - kovové kontajnery, skladacie prepravky a iné. Je to účinné a kvalitné riešenie pre výrobcov, ktorí požadujú vrecia prispôsobené presne ich požiadavkám.

 

Prečo IBC?

Úspora: Atraktívne a ekonomické riešenie pre balenie a prepravu tekutín
vo veľkých objemoch.
Preprava: Pohodlné a efektívne pre prepravu veľkých objemov na veľké vzdialenosti.
Ochrana: Vysoko odolné proti perforácii, a ak je potrebné môže byť aj v aseptickom prevedení.
Životné prostredie: Menej odpadu, vďaka ušetreniu až 70 % na surových materiáloch v porovnaní so štandardnými pevnými obalmi v tých istých objemoch.