Pre všetky produkty v kategórii hygiena ponúkame náhradné diely a príslušenstvo.
Skladom držíme náhradné trieštivé a netrieštivé žiarivky, lepiace dosky, štartéry a filtre.
Ostatné náhradné diely a príslušenstvo dodávame podľa požiadavky zákazníka.

Radi doporučíme vhodný spotrebný materiál