Biopotraviny sú plodiny a výrobky, ktoré vznikli prirodzeným a zároveň kontrolovaným spôsobom, sú to certifikované a označené produkty ekologického poľnohospodárstva.

V ekologickom poľnohospodárstve sa na rozdiel od bežného poľnohospodárstva nesmú používať agrochemikálie, chemické postreky a umelé hnojivá a zvieratám nie sú podávané antibiotiká, rastové hormóny ani geneticky modifikované očkovacie látky či iné lieky. V ekologickom poľnohospodárstve nie je povolené používať geneticky modifikované organizmy.

Pri vlastnej výrobe biopotravín sa nesmú používať žiadne potravinárske chemikálie (chemické farbivá a ochucovadlá, umelé sladidlá, aromatické látky, konzervačné látky atď). Nie sú tiež povolené postupy, ktoré môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie.

Bioprodukty a biopotraviny podliehajú prísnej kontrole pri pestovaní, spracovaní aj skladovaní. Bioprodukty sa spracúvajú na biopotraviny tak, aby sa vylúčila možnosť ich znehodnotenia a zabezpečilo sa zachovanie ich výživovej hodnoty.

Naša spoločnosť je certifikovaným dodávateľom BIO produktov už od roku 2008.

Image