Viac o prístrojoch

Ako je hmyz usmrtený ?

Prístroje s elektrickou mriežkou

Pri žiarivkách je  umiestnená nerezová mriežka, ktorá je pod stálym elektrickým napätím (7,5 V / 4,2 mA) a ktorá vytvára elektrické pole. V okamihu, keď hmyz vletí do tohto poľa je usmrtený a padá do zberného podnosu umiestneného pod mriežkou. Vy už musíte len pravidelne vyprázdňovať podnos.
Nevýhody prístrojov s elektrickou mriežkou

Výskumy ukázali, že baktérie žijúce na tele hmyzu sa pri usmrtení el. mriežkou môžu uvoľniť pomocou elektrického výboja z tela hmyzu a dopadať ľubovoľne okolo prístroja až do vzdialenosti 60 cm. Preto je pri inštalácii treba dbať (okrem štandardných pokynov) aj na umiestnenie a je treba dodržiavať aj zásadu inštalácie prístrojov v dostatočnej vzdialenosti od pracovných plôch a otvoreného produktu (napr. potravín).

Elektrická mriežka väčšiny výrobcov

01
Hmyz sa prichytáva na elektrickú mriežku, prístroj je treba obtiažne čistiť
02
Prichytený hmyz sa na mriežke škvarí a prístroj veľmi nepríjemne zapácha
03
Objem priškvareného hmyzu sa zvyšuje až úplne vyradí mriežku zprevádzky (prístroj nie je schopný naďalej hmyz usmrtiť)
04
Smrtiace pole mriežky je malé a mriežka tak často nie je schopná usmrtiť malý hmyz (vínne mušky), ako aj hmyz veľký (masárky, osy, apod.)

Naše elektrické mriežky

01
Hmyz se neprichytáva, tzn. prístroj nevyžaduje takmer žiadne čistenie elektrickej mriežky.
02
Hmyz sa neprichytáva, neškvarí, prístroj nezapácha.
03
Ste ušetrení od akejkoľvek manipulácie so železnými kartáčmi azoškvareným telom hmyzu. Bez akéhokoľvek zásahu mriežka funguje bez obmedzení.
04
Veľké smrtiace pole zaisťuje, že prístroj usmrtí hmyz všetkých veľkostí.

Prístroje s lepkavou doskou/fóliou

Pri žiarivkách je umiestnená lepkavá doska na ktorú sa hmyz dokonale prichytí. Tento spôsob odchytu je úplne tichý (preto je tento spôsob odchytu používaný pri dekoratívnych modelov pre intímnejšie priestory) a maximálne hygienický (stále populárnejší v potravinárskom priemysle). Výskumy totiž ukázali, že baktérie žijúce na tele hmyzu sa pri usmrtení el. mriežkou môžu uvoľniť pomocou elektrického výboja z tela hmyzu a dopadať ľubovoľne okolo prístroja až do vzdialenosti 60cm. Tieto modely sú hygienickejšie čo sa týka odchytu hmyzu a zároveň zaplnená doska poskytuje dobrý prehľad o výskyte a druhoch hmyzu v priestoroch.
Nevýhody prístrojov s lepkavou doskou

Pri modeloch s lepkavou doskou je treba vedieť, že prístroje budú v prípade zanedbania výmeny dosky úplne nefunkčné. Vo chvíli, keď sa doska zaplní a hmyz sa už nemá kam prilepiť sa hmyz bude stále sťahovať do jeho blízkosti, ale prístroj už nedokáže hmyz usmrtiť. Preto tento typ prístrojov nedoporučujeme zákazníkom, ktorí nie sú schopní zaistiť výmenu.

Sídlo

M+S Trading SK s.r.o.
Škultétyho 12
831 03 Bratislava

Prevádzka

M+S Trading SK s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
BIO
Naša spoločnosť je certifikovaným dodávateľom BIO produktov.
Image
© 2021 M+S Trading SK s.r.o. Created by canalmedia