Sušené mliečne produkty
  • SVŽ – sušené vaječné žĺtka (EYP)
  • SVB – sušené vaječné bielka (EWP), aj vysokošľahatelné
  • SVZ – sušená vaječná zmes (WEP)
Výhodou práškových vaječných zmesí je dlhodobá trvanlivosť. Vaječné zmesi sú určené pre použitie najmä pre pekárske a cukrárske produkty.
Produkty ponúkame v priemyselnom balení.