Sušené mliečne produkty

Smotana sladká v Bag in Box

 á 5 kg

Maslo blokové

chladené 82%
mrazené 82%

25 kg
25 kg 

Syry blokové

Edamer 30% a 40%
Gouda 48%
Mozzarella 40%

5 kg
15 kg
15 kg

Syry plátky

Edamer
Gouda